Miljö & Kvalitet

RW- Elservice AB sätter yrkesskickligheten i centrum och arbetar aktivt på att förbättra förhållandena inom våra verksamhetsområden när det gäller att tillförsäkra en ren miljö. Vi utför arbeten som svarar mot våra kunders och användares förväntningar.

Vi följer löpande upp gällande miljölagstiftning, andra miljökrav, myndigheters och kunders krav samt anpassar verksamheten till detta. Vi förbättrar ständigt kvalitet och arbetsmetoder genom att utbilda personalen i takt med de ökande kraven i samhället och inom eltekniken.

Miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete t.ex. genom att tillse att mängden avfall minskas, möjligheterna till återvinning förbättras, förebygga föroreningar och att införskaffa miljövänligare bilar. Detta utgör en viktig del i arbetet för ständiga förbättringar.

Vi kan erbjuda våra kunder miljövänligare produkter, allt efter kundens önskemål.