Elinstallationer.

Vi utför elservice och nyinstallationer, både inom nyproduktion och renovering.

I samråd med Er, går vi igenom hur elinstallationen skall utföras och väljer ut material av hög kvalité.

Eio

RW-Elservice i Mönsterås AB är medlem i Eio, medlemskapet är en stämpel på att vi är ett seriöst företag

som uppfyller sina skyldigheter mot kunder, företag och leverantörer.

Elsäkerhetsverket

Vi är anslutna till Elsäkerhetsverket och har och har ett eget Egenkontrollsystem vilket är ett krav från

Elsäkerhetsverket.

 Kundkontakt

Kunden har möjlighet att få samma montör som kontakt och utföra elarbetena.